POWIAT OSTRÓDZKI: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

POWIAT OSTRÓDZKI: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Na terenie Powiatu Ostródzkiego zostały uruchomione  punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.

A są to punkty:

 1. w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój 224
 2. w Bibliotece Miejskiej w Morągu, ul. Ogrodowa 16, tel. 603-850-460
 3. w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, pokój 210
 4. w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9, pokój 226

Prawnicy udzielają nieodpłatnych porad prawnych  od poniedziałku do piątku: w Punktach 1-3 w godzinach: od 900 do 1300w Punkcie 4 od 1300 do 1700  z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zakres nieodpłatnej pomocy:

  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach;
  • sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się już postępowaniu sądowym;
  • nieodpłatna mediacja (w pełnym wymiarze od 1.01.2020);
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Możliwość uzyskania informacji w zakresie:

  • prawa pracy,
  • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • prawa cywilnego,
  • spraw karnych,
  • spraw administracyjnych,
  • ubezpieczenia społecznego,
  • spraw rodzinnych,
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.