POWIAT WESPRZE FINANSOWO DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU

POWIAT WESPRZE FINANSOWO DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU

Władze powiatu mają do rozdysponowania 8000zł na wybrane dziedziny działalności.

Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu (2000zł.) – Zadanie skierowane jest do organizacji współpracujących z młodzieżą m.in. w zakresie promowania wolontariatu i postaw obywatelskich. Celem zadania jest zachęcanie młodzieży do rozwijania swoich kompetencji interpersonalnych poprzez wolontariat i kształtowanie postaw obywatelskich, dzięki czemu nabywają doświadczenie i kompetencje pożądane na rynku pracy. Zadanie musi być oparte na działaniach, które: zwiększają świadomość młodzieży na temat korzyści płynących z wolontariatu; popularyzację nowego postrzegania wolontariatu w kontekście zdobywania umiejętności niezbędnych na rynku pracy; informuje młodzież na temat uczestnictwai korzyściach wolontariatu międzynarodowego oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej. Przedstawienie wolontariatu jako ciekawego i aktywnego sposobu na spędzanie wolnego czasu. Zdobywanie nowych umiejętności i integracji w grupie. Działania muszą być poparte konkretną wiedzą, którą młodzież powinna zdobyćna szkoleniach zrealizowanych w ramach zadania.

Rozwój turystyki w powiecie ostródzkim (4000zł.) – Celem zadania jest popularyzacja walorów turystycznych Powiatu Ostródzkiego, poznanie regionu, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii. Zadanie to może być realizowane mi.in. poprzez organizację wycieczek, konferencji, prelekcji, konkursów dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego.

Ekologia i ochrona zwierząt (2000zł.) – polega na uświadamianiu adresatów– powiatu ostródzkiego, jakie szkody i katastrofy ekologiczne wyrządził człowiek naturze. Uwrażliwienie ludzi na los zwierząt oraz zmotywowanie ich do aktywnego podjęcia działań na rzecz zwierząt oraz ekologii. Zadanie może być realizowane poprzez :

– Prowadzenie kwesty na rzecz zwierząt bezdomnych,
– Wspieranie schronisk dla zwierząt,
– Organizacja wystaw, konkursów, warsztatów, dotyczące zwierząt oraz ekologii.
Termin składania ofert na realizację wymienionych zadań upływa 16.05.2017r. ,godz. 15:00(liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ostródzie)
źródło: Powiat Ostróda
 

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.