RUSZAJĄ PIERWSZE PRACE PRZY BUDOWIE OBWODNICY NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

RUSZAJĄ PIERWSZE PRACE PRZY BUDOWIE OBWODNICY NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

Już w tym roku rozpoczną się prace przygotowawcze na budowie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15. Obejmą one przede wszystkim wycinkę drzew, rozbiórkę budynków oraz rozpoznanie saperskie. Zasadnicze prace budowlane rozpoczną się wiosną 2019 r.

Szczegółowy harmonogram prac na najbliższy rok przedstawia się następująco:

1.        12.10.2018 r. – rozpoczęcie robót przygotowawczych  – badania geotechniczne, rozpoznanie saperskie, zabezpieczenia   środowiskowe (płotki herpetologiczne, zabezpieczenie drzew), wycinka drzew, rozbiórki i wyburzenia;
2.        02.12.2018 r. – złożenie wniosku o zmianę ZRID dla I etapu i złożenie nowego wniosku dla II etapu;
3.        wiosna 2019 r. (po ustąpieniu zimy) – odhumusowanie;
4.        maj 2019 r.  – planowane uzyskanie ZRID;
5.        po uzyskaniu ZRID – rozpoczęcie prac takich jak:

  •           roboty ziemne;
  •           wzmocnienia gruntów;
  •           fundamentowanie.

RUSZAJĄ PIERWSZE PRACE PRZY BUDOWIE OBWODNICY NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGOWcześniej,  w 2017 r. przeprowadzone zostały archeologiczne prace wykopaliskowe. Łącznie przebadano ponad 3 ha terenu. Najciekawsze znalezisko odkryto w okolicach Krzemieniewa. Jest rozbite naczynie z epoki brązu, w którym znajdowały się ziarna pszenicy i owsa.

Umowę na budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK15 podpisano 2 lutego 2018 r. Obwodnica o długości ok. 18 km ominie Nowe Miasto Lubawskie od wschodu. Będzie drogą klasy GP o przekroju 2+1. Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

RUSZAJĄ PIERWSZE PRACE PRZY BUDOWIE OBWODNICY NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGONowa droga zostanie powiązana z innymi drogami publicznymi poprzez cztery ronda na wysokości miejscowości Brzozie Lubawskie, Kacze Bagno, Nowe Miasto Lubawskie, Bratian. Wybudowanych zostanie 14 obiektów inżynierskich: 9 wiaduktów, 1 przejście dla zwierząt górne, 3 przejścia dla zwierząt dolne oraz most nad rzeką Wel.

Dzięki budowie obwodnicy zostanie z Nowego Miasta Lubawskiego wyprowadzony ruch tranzytowy, który dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Poprowadzenie ruchu przez nowo wybudowaną obwodnicę pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu. Budowa obwodnicy spowoduje skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.

RUSZAJĄ PIERWSZE PRACE PRZY BUDOWIE OBWODNICY NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGODrogę o długości 18 km wybuduje konsorcjum w składzie: Lider – Porr S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa oraz Partner – Porr Bau GmbH, Absberggasse 47, 1100 Wiedeń. Wykonawca zrealizuje zadanie do czerwca 2021 r. za cenę 318,2 mln zł. Wartość całej inwestycji, obejmująca oprócz robót budowlanych koszty dokumentacji i wykupy gruntów to 392,7 mln zł.

Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.