STRAŻ MIEJSKA OTRZYMA NOWE UPRAWNIENIA

NABÓR DO STRAŻY MIEJSKIEJ. BROŃ PORZĄDKU W OSTRÓDZIE!
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało projekt rozporządzenia rozszerzającego ilość przewinień, na które gminy lub strażnicy miejscy mogą nakładać grzywny. Chodzi o karanie kierowców, którzy naruszają lokalne  przepisy i regulacje dotyczące obszarów czystego powietrza oraz mieszkańców, którzy nie przestrzegają obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Projekt rozporządzenia zmienia katalog przewinień, które mogą zostać ukarane przez straż miejską. Są to kwestie określone w ustawie o elektromobilności oraz w ustawie o gospodarce odpadami komunalnymi.

W przypadku ustawy o elektromobilności chodzi o zapisy pozwalające gminom na ustanawianie tzw. stref czystego powietrza. Oznaczają one wydzielone obszary miasta lub gminy, do których mogą wjechać jedynie pojazdy napędzane elektrycznie, gazem ziemnym lub wodorem. Jeżeli rozporządzenie MSWiA wejdzie w życie, strażnicy miejscy i gminni będą mogli kontrolować pojazdy poruszające się w ewentualnych strefach czystego powietrza. Za złamanie prawa lokalnego (strefę może wyznaczyć tylko rada gminy) straż będzie mogła kierowcę pojazdu ukarać mandatem w wysokości do 500 zł.

Następny wpis w projekcie rozporządzenia dotyczy segregacji odpadów. Zgodnie z ustawą mieszkańcy muszą złożyć oświadczenie dotyczące wysokości opłat za gospodarowanie odpadami do urzędu miasta / gminy. Są między innymi informacje o liczbie osób mieszkających w nieruchomości lub oświadczenie o tym, czy odpady są segregowane, czy nie. Ponadto prawo stanowi, że w przypadku zmiany powyższych warunków właściciel nieruchomości musi powiadomić gminę w ciągu 14 dni od zmiany. Jeżeli obowiązek ten nie zostanie spełniony, straż miejska nałoży na właściciela nieruchomości grzywnę.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji kolejnym naruszeniem jest brak kompostowników domowych lub nie kompostowanie odpadów biologicznych, jeśli jest to sprzeczne z oświadczeniem przedłożonym Urzędowi Miasta.

Projekt rozporządzenia jest na razie w fazie konsultacji. Przepisy wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu rozporządzenia.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.