SZKOLENIE POWIATOWE W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

SZKOLENIE POWIATOWE W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

W dniach 05-06 września 2019 r. dzięki Zarządowi Powiatu w Ostródzie, przy współorganizacji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, odbyło się Szkolenie Powiatowe.

Tematem szkolenia była „Obsada etatowa POADA i pracowników merytorycznych gmin Powiatu Ostródzkiego w zakresie Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych”. SZKOLENIE POWIATOWE W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

Honorowymi gośćmi z ramienia organizatorów byli: Pan Krzysztof Marciniak – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Członkowie Zarządu Powiatu w Ostródzie: Pan Marek Husar i Pan Piotr Strzylak.

Tekst/ foto: Joanna Gesek

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.