SZPITAL. OGRANICZENIE PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁACH DZIECIĘCYM I INTERNISTYCZNYM

NOWE OBLICZE OSTRÓDZKIEGO SZPITALA

Wojewoda Warmińsko-Mazurski w dniu 28 lutego 2020 r. nałożył na podmiot leczniczy pn. Szpital w Ostródzie S.A. (ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda), obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości od dnia 28 lutego 2020 r. w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Decyzja została podjęta w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i koniecznością zapewnienia miejsca do leczenia pacjentów zakażonych wirusem, w celu podjęcia skutecznych działań mających na celu udzielenie pomocy medycznej (świadczeń zdrowotnych) osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W związku z tym, podejmuje się decyzję o niekierowanie do szpitala w Ostródzie pacjentów, którzy mieliby trafić na oddział internistyczny oraz dziecięcy. Od chwili podpisania decyzji ograniczana będzie liczba pacjentów na w/w oddziałach.

1 comments

To kto tu kłamie?! W piątek w Senacie ” pacynki” jednym głosem zaprzeczały informacji o wystąpieniu wirusa w Polsce … To po co taka decyzja ograniczające już przyjmowanie dzieci ?!!! Przecież jest widoczny i odczuwalny efekt GRYPY i potrzeba leczenia cięższych przypadków w szpitalu. Czy za tem może w poniedziałek kandydat ADRIANEK poparty posłami ogłosi występowanie WIRUSA w Polsce i stanie na czele jako UZDROWICIEL ? Teraz 2 mld PLN koniecznie powinno zasilić TVP ,by Naród wiedział jak myć, jak żyć i jak głosować na ” Uzdrowiciela ” … Grozniejszy wirus od lat zasiany w naród jest A jego żródlo widać,słychać i czuć… Kochani zdrowia,zdrowia i zdrowia , bo ciężko żyć w tym wirusów gronie . Mam ” zdrową” surowicę kto potrzebuje …

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.