SZUKAJĄ WYKONAWCY ODCINKA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ JARACZA-PIONIERSKA

SZUKAJĄ WYKONAWCY ODCINKA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ JARACZA-PIONIERSKA

Miasto szuka firmy, która podejmie się realizacji zamówienia: budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie”- ścieżka rowerowa ul. Jaracza- ul. Pionierska.

Według projektu zostanie podzielona na następujące odcinki:
Ścieżka została podzielona na 7 odcinków:
– A-B – od ul. 11 Listopada przez plac między garażami do odcinka C-D,
– C-D – od alejki przy ul. Pieniężnego do chodnika przy rynku,
– E-F – wzdłuż chodnika przy rynku i ul. Pionierskiej,
– G-H – od ul. Batalionów Chłopskich przez ul. Kozietulskiego do ul. Jagiełły,
– I-J – od ul. Jagiełły przez nasyp, wzdłuż ulicy Św. Maksymiliana Marii Kolbego,
– K-L – wzdłuż ulicy Franciszkańskiej,
– M-N – wzdłuż ulicy Jaracza.

Termin wykonania zamówienia.
1. Termin wykonania zamówienia: stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
2. Minimalny możliwy do zaoferowania termin 90 dni od dnia podpisania umowy.
3. Maksymalny możliwy do zaoferowania termin 120 dni od dnia podpisania umowy.
4. Bieg terminu wykonania zamówienia ulega zawieszeniu w okresie zimowym od 15.12.2019 r. do 16.03.2020 r.

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.