ULICA I DYWIZJI. JEST PROJEKT, ALE JEJ MODERNIZACJA ZALEŻY OD DOFINANSOWANIA

PRZEZ UL. 1 DYWIZJI WSZYSCY WRACAJĄ NA ''JEDYNCE''...

Nieco więcej wiadomo na temat ul. Dywizji. Na jej modernizację prawdopodobnie trzeba będzie jeszcze poczekać.
Dużo zależy od dofinansowania, jeśli miasto je dostanie wówczas modernizacja zostanie ujęta w budżecie – Gmina Miejska posiada projekt przebudowy ulicy. Projekt obejmuje następujące branże: drogowa, sanitarna (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna), elektryczna i teletechniczna. Przebudowa ulicy I Dywizji zostanie ujęta w planach budżetowych miasta Ostródy na lata następne, w przypadku otrzymania dofinansowania. Obecnie trwa przebudowa wjazdu na z ul. Drwęckiej na ul. I Dywizji – poinformował Leszek Piotrowski Inspektor ds. inwestycji.

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.