WYREMONTUJĄ M.IN ULICE PIENIĘŻNEGO I JARACZA

WYREMONTUJĄ M.IN ULICE PIENIĘŻNEGO I JARACZA

Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił zamówienie na roboty remontu dróg i ulic powiatowych. Dobre wieści zwłaszcza w kwestii ul. Pieniężnego, która jest… Sami wiecie.

Zamówienie podzielone jest na 5 części:

1. Remont ulicy Pieniężnego w Ostródzie

2. Remont ulicy Jaracza w Ostródzie

3. Remont drogi powiatowej Nr 1267 N Wierzbica – Gutowo – Rybno

4. Remont drogi powiatowej Nr 1215 N Morąg – Wola Kudypska

5. Wykonanie remontu nawierzchni w m. Bogaczewo

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-27, godzina: 09:00

Poniżej szczegóły

1. Remont ulicy Pieniężnego w Ostródzie

Długość odcinka 308mb, km 0+550-0+858.

1. Ulica o nawierzchni bitumicznej o szerokości nawierzchni 6,0 mb w złym stanie technicznym. Wzdłuż ulicy zlokalizowane są ciągi piesze o nawierzchni z kostki betonowej. W ciągu odcinka ulicy powiatowej znajdują się skrzyżowania z ulicami Kościuszki, Racławicką oraz Jana III Sobieskiego będące ulicami publicznymi.

2. Zakres prac zamówienia podstawowego:

– rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej po wykonanych pracach naprawczych w nawierzchni jezdni,

– rozbiórka krawężników betonowych,

– frezowanie nawierzchni bitumicznej z odwiezieniem kory na plac składowy

– regulacja urządzeń podziemnych,

– wymiana krawężników na nowe wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem,

– ułożenie nawierzchni z kostki betonowej (nowej i z rozbiórki),

– ułożenie nawierzchni bitumicznej,

– oznakowanie pionowe,

– oznakowanie poziome,

– regulacja pasa zieleni z obsianiem trawą.

Przewiduje się także opcję wykonania remontu skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II.

Zakres prac zamówienia opcjonalnego:

 1. – rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej,

 2. – rozbiórka krawężników betonowych,

 3. – frezowanie nawierzchni bitumicznej z odwiezieniem kory na plac składowy,

 4. – regulacja urządzeń podziemnych,

 5. – wymiana krawężników na nowe wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem,

 6. – ułożenie nawierzchni z kostki betonowej (z rozbiórki),

 7. – ułożenie nawierzchni bitumicznej,

 8. – oznakowanie pionowe,

  9) – oznakowanie poziome.

Termin wykonania zadania: 40 dni od dnia podpisania umowy.

2. Remont ulicy Jaracza w Ostródzie

Droga klasy L, długość odcinka – 345mb, km 0+040-0+385.

1. Ulica o nawierzchni bitumicznej o szerokości nawierzchni 6,2 mb w złym stanie technicznym. Wzdłuż ulicy zlokalizowane są ciągi piesze o nawierzchni z kostki betonowej. W ciągu odcinka ulicy powiatowej znajdują się zjazdy na działki gminne będące ulicami wewnętrznymi.

2. Zakres prac:

– rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej po wykonanych pracach naprawczych w nawierzchni jezdni,

– rozbiórka krawężników betonowych,

– frezowanie nawierzchni bitumicznej z odwiezieniem kory na plac składowy,

– regulacja urządzeń podziemnych,

– wymiana krawężników na nowe wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem,

– ułożenie nawierzchni z kostki betonowej (nowej i z rozbiórki),

– wykonanie remontu miejsc po brukowaniach,

– ułożenie nawierzchni bitumicznej,

– oznakowanie pionowe,

– oznakowanie poziome.

Termin wykonania zadania: 40 dni od dnia podpisania umowy.

3. Remont drogi powiatowej Nr 1267 N Wierzbica – Gutowo – Rybno

Droga klasy L, długość odcinka 880 mb, km 0+000-0+880.

1. Droga powiatowa Nr 1267N Wierzbica-Gutowo-Rybno o nawierzchni bitumicznej o śr. szerokości nawierzchni 4,5 mb w złym stanie technicznym (występują deformacje nawierzchni, wykruszone krawędzie jezdni). Wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowany jest ciąg pieszy w m. Wierzbica w większości jednak zlokalizowane jest pobocze gruntowe. Spływ wody jest powierzchniowy. W ciągu drogi powiatowej znajdują się zjazdy do posesji i na działki będące drogami wewnętrznymi.

2. Zakres prac:

– roboty rozbiórkowe (nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej oraz krawężników),

– ścinanie poboczy,

– oczyszczenie rowu z namułu,

– regulacja urządzeń podziemnych,

– wykonanie poszerzenia łuków z kostki kamiennej na podbudowie betonowej,

– wykonanie wyspy dzielącej z kostki kamiennej,

– remont zatoki postojowej i zjazdów,

– ułożenie nawierzchni bitumicznej,

– wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa 0/31,5 o stopniu przekruszenia C50/30.

Termin wykonania zadania: zakończenie: do 30.09.2020 r.

4. Remont drogi powiatowej Nr 1215 N Morąg – Wola Kudypska

Droga klasy L, długość odcinka 1,37 km, km 3+370-4+740.

1. Droga powiatowa Nr 1215N Morąg- Wola Kudypska o nawierzchni bitumicznej o śr. szerokości nawierzchni 4,5 mb w złym stanie technicznym (występują liczne ubytki). Wzdłuż drogi powiatowej brak ciągów pieszych, rolę ciągów dla pieszych spełnia pobocze gruntowe lub droga. Spływ wody jest powierzchniowy. W ciągu drogi powiatowej znajdują się skrzyżowania z drogami gminnymi oraz zjazdy do posesji i na działki będące drogami wewnętrznymi.

2. Zakres prac:

– ścinanie poboczy,

– remont przepustu betonowego,

– wykonanie poszerzenia łuków z kostki kamiennej na podbudowie betonowej,

– ułożenie ścieków betonowych na podbudowie betonowej,

– ułożenie ścieków skarpowych,

– ułożenie nawierzchni bitumicznej,

– wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa 0/31,5 o stopniu przekruszenia C50/30.

Termin wykonania zadania: zakończenie: do 30.09.2020 r.

5. Wykonanie remontu nawierzchni w m. Bogaczewo

Zadanie zlokalizowane jest na terenie gminy Morąg w ciągu drogi powiatowej Nr 1183 N Godkowo – Strużyna – Niebrzydowo Wielkie – dr. Nr 1180 N na odc. Bogaczewo – Gulbity w km 22+500-22+650. Klasa techniczna drogi L.

 1. Zakres prac:
 • remont nawierzchni poprzez wbudowanie masy bitumicznej,

 • remont istniejącego chodnika (likwidacja miejscowych zaniżeń oraz lokalna regulacja chodnika do poziomu nawierzchni),

 • remont istniejących zjazdów,

 • wykonanie pobocza z destruktu.

Termin wykonania zadania: 40 dni od dnia podpisania umowy.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.