ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WS. ZMIAN W BUDŻECIE

NOWY ZAWÓD W SAMORZĄDACH

Burmistrz Miasta Ostróda zarządza, co następuje.
§ 1
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 10.371,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi 164.391.376,90 zł, w tym:
a) dochody bieżące 131.881.553,44 zł, dochody majątkowe 32.509.823,46 zł,
b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 33.674.149,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 10.371,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi 169.542.991,42 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 124.887.977,18 zł, wydatki majątkowe 44.655.014,24 zł,
b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 33.674.149,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Powyższe zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 160/2019 z dnia 09.07.2019r., FK 167/2019 z dnia 09.07.2019r. oraz z realizacji wydatków w 2019r.

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.