ZARZĄDZENIE O PRZYGOTOWANIACH OBRONNYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM

ZARZĄDZENIE O PRZYGOTOWANIACH OBRONNYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM

Starosta ostródzki zarządził realizację pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Ostródzkim w 2020 roku.

Zarządzenie polegać ma na:

  • Ustaleniu i wprowadzeniu do użytku służbowego „Planu zamierzeń obronnych powiatu ostródzkiego na rok 2020”
  • Wytycznych do szkolenia obronnego realizowanego w 2020 roku przez jednostki organizacyjne wykonujące zadania obronne na terenie powiatu ostródzkiego.
  • Wprowadzeniu do użytku służbowego „Planu szkolenia obronnego w powiecie ostródzkim na rok 2020”.

Zobowiązuję kierowników jednostek powiatowej administracji zespolonej do ustalenia wytycznych i kalendarzowych planów realizacji zamierzeń obronnych dla podległych jednostek organizacyjnych.

Takie przygotowania obronne to nie jest nic nadzwyczajnego – mają miejsce każdego roku. Są rutynowe i jako ludność cywilna nawet ich nie dostrzegamy. Jednak wobec ostatnich wydarzeń na świecie, mogą nabrać innego wymiaru.

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.