ZNAMY CHĘTNYCH NA BUDOWĘ S5 ORNOWO-WIRWAJDY. BUDIMEX Z NAJNIŻSZĄ OFERTĄ

ZNAMY CHĘTNYCH NA BUDOWĘ S5 ORNOWO-WIRWAJDY. BUDIMEX Z NAJNIŻSZĄ OFERTĄ

Oferty w przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy. Ten 5-kilometrowy odcinek drogi jest kontynuacją obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16, a jednocześnie stanowi pierwszy etap budowy drogi ekspresowej S5 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Realizacją tego zadania zainteresowanych jest ośmiu wykonawców.

 • Podpisanie umowy planowane jest na maj 2020 r.
 • Pracujemy nad połączeniem drogą ekspresową S5 autostrady A1 z drogą ekspresową S7.
  W lipcu 2020 r. gotowe będzie studium korytarzowe dla odcinka Nowe Marzy (A1) – Ostróda (S7)

Najniższą ofertę na kwotę 156 169 081,95 zł złożyło konsorcjum firm NDI Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) z Sopotu, NDI SOPOT S.A. (Partner konsorcjum) z Sopotu. Budżet zamawiającego wynosi 169 707 068,46 zł.

Pozostałe oferty:

 • 203 692 436,61 zł – BUDIMEX SA, Warszawa
 • 205 888 846,38 zł – PORR SA, Warszawa
 • 207 741 377,04 zł – Polbud – Pomorze Sp. z o.o., Pakość
 • 235 507 954,02 zł – Mirbud SA, Skierniewice/ PBDiM Kobylarnia SA, Brzoza
 • 242 649 148,59 zł – Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., Warszawa/Aldesa Construcciones S.A. Madryt
 • 260.000.000,00 zł – BERGİZ İNŞAAT A.Ş., Ankara
 • 279 087 000,00 zł – Roverpol Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Warszawa/Rover Infraestructuras, S.A. (partner konsorcjum), Walencja

Zestawienie ofert

Jak będą oceniane oferty?

Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym.  Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

– przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy – 30%,

– termin realizacji – 10%,

– cena – 60%.

Najważniejsze terminy

Zakłada się, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w maju 2020 r.

Inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj i buduj”, gdyż wykonawca zadania będzie miał również możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2023.

Co zostanie zrobione?

Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie budowa drogi S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy o długości ok. 5 km. W ramach zadania przewidziana jest budowa dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy. Ponadto przebudowane zostaną drogi poprzeczne innych kategorii kolidujące z drogą S5. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. Powstanie na niej węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt.

Element większej całości

Budowa odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy jest kontynuacją obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16, która docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz – Ostróda i stanowić będzie element ciągu dróg ekspresowych w północnej Polsce na linii wschód – zachód, na który złożą się: S10 Szczecin – Piła – Bydgoszcz, S5 Bydgoszcz – Grudziądz – Ostróda, S7 Ostróda – Olsztynek, S51 Olsztynek – Olsztyn, S16 Olsztyn – Ełk oraz S61 Ełk – Budzisko.

Opracowujemy studium korytarzowe

13 października 2015 roku połączenie autostrady A1 z drogą ekspresową S7 wpisano w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Zanim przejdziemy do realizacji odcinka S5 pomiędzy drogami A1 i S7 (o długości około 85 km) należy przeprowadzić prace przygotowawcze. Rozpoczęliśmy od studium korytarzowego, podstawowego dokumentu projektowego, kompleksowo przedstawiającego drogowe zamierzenie inwestycyjne. Prace już trwają, a efekty poznamy w lipcu przyszłego roku. Wykonane do tej pory wstępne analizy potwierdzają potrzebę przedłużenia ekspresowej „piątki”. Obszar objęty studium korytarzowym obejmuje teren trzech województw, 14 powiatów i 53 gmin o powierzchni przeszło 8 tys. km².

Opracowanie to, wzbogacone w początkowym etapie o studium sieci drogowej, umożliwi nie tylko określenie korytarzy dla potencjalnych przebiegów trasy i powiązań z siecią dróg publicznych, ale pozwoli przeprowadzić ich analizę i porównania. Taka analiza, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z obszarami o różnych funkcjach przestrzennych, w tym objętych ochroną (środowisko przyrodnicze, zabytki, struktura osiedleńcza, budowa geologiczna itp.), pozwoli na wybór najlepszych korytarzy drogowych, tj. najmniej konfliktowych i realnych pod względem ekonomicznym.

Kalendarium

13 października 2015 r. – wpisanie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych drogi S5 Ostróda (S7) – Nowe Marzy (A1) do wykazu autostrad i dróg ekspresowych,

13 października 2016 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej dla odcinka S5 Ornowo – Wirwajdy,

27 lutego 2017 r. – ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji programowej oraz projektu budowlanego i wykonawczego dla odcinka S5 Ornowo – Wirwajdy,

1 czerwca 2017 r. – podpisanie umowy na wykonanie koncepcji programowej oraz projektu budowlanego i wykonawczego dla odcinka S5 Ornowo – Wirwajdy,

16 grudnia 2019 r. – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

maj 2020 r.  – planowane podpisanie umowy z wykonawcą,

2020 – 2023  – planowane lata realizacji.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.