GMINA DĄBRÓWNO Z DOFINANSOWANIM NA E-USŁUGI

GMINA DĄBRÓWNO Z DOFINANSOWANIM NA E-USŁUGI
Gmina Dąbrówno z dofinansowaniem na e-usługi.

Złożony projekt pn. „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno” został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/20, Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Przedmiotem projektu jest uruchomienie 12 elektronicznych usług publicznych, które będą świadczone przez Urząd Gminy w Dąbrównie i placówki oświatowe gminy oraz informatyzacja procedur wewnętrznych w Urzędzie.
Zostanie również wdrożony system obsługi rady, który będzie obejmował kompleksowe zarządzanie pracami Rady Gminy. Zostanie dostarczony sprzęt do transmisji obrad.
Uruchomienie e-usług będzie połączone z wdrożeniem i modernizacją systemów informatycznych w Urzędzie i modernizacją infrastruktury sieciowo–sprzętowej w zakresie niezbędnym dla zaplanowanych wdrożeń.
Projekt zakłada integrację systemu informatycznego, wykorzystanie platformy ePUAP i uruchomienie dedykowanej platformy dla mieszkańców.
Kwota dofinansowania: 1 304 679,45 zł
źródło: Urząd Gminy w Dąbrównie

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.