RUINY CZTERNASTOWIECZNEGO ZAMKU WYSTAWIONE NA LICYTACJĘ KOMORNICZĄ

RUINY CZTERNASTOWIECZNEGO ZAMKU WYSTAWIONE NA LICYTACJĘ KOMORNICZĄ

Jak podaje portal infoilawa.pl na licytację komorniczą wystawione zostały ruiny zamku w Szymbarku w gminie Iława. Wraz z przyległymi użytkami rolnymi i gruntami zadrzewionymi, zachowany jedynie w niewielkiej części, ale i tak jeden z najbardziej znanych zabytków w naszym powiecie.

Sprawę prowadzi kancelaria komornicza Macieja Garczyńskiego, Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Iławie, który poinformował, iż pierwsza licytacja wskazanej nieruchomości, należącej obecnie do dłużnika, przeciwko któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne, odbędzie się 7 marca tego roku.

W skład nieruchomości, która zostanie wkrótce zlicytowana, wchodzą działki gruntu o łącznej powierzchni około 12,75 ha, ruina zamku i inne budynki, w tym mieszkalny parterowy i obiekty inwentarskie.

Przylegającą do jeziora Szymbark nieruchomość, wpisaną do rejestru zabytków i wymagającą prac konserwatorskich, w tym dla części zamku ratunkowych, wyceniono na 1 mln 953 tys. zł (to tzw. suma oszacowania). Natomiast cenę wywoławczą nieruchomości określono na 3/4 tej sumy, czyli 1 mln 464 750 zł. Od osób przystępujących do licytacji wymaga się wniesienia rękojmi w kwocie 195 300 zł.

Pierwsza licytacja ruin zamku wraz z przyległościami zaplanowana jest na 7 marca. Wtedy przekonamy się, czy obiekt zmieni właściciela.

Zamek w Szymbarku – czternastowieczny zamek we wsi Szymbark zbudowany przez kapitułę pomezańską, następnie rezydencja rodowa. Spalony w 1946 przez Armię Czerwoną i od tego czasu pozostaje w ruinie.

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.