TURZNICA: HISTORYCZNE I KULTUROWE ODTWORZENIE TERENU

TURZNICA: HISTORYCZNE I KULTUROWE ODTWORZENIE TERENU

W ramach konkursu „AKTYWNA WIEŚ WARMII, MAZUR I POWIŚLA” zakończyła się realizacja zadania pn. Odtworzenie historycznie i kulturowo cennego  terenu w Turznicy.

Wartość projektu wyniosła blisko 19 000,00 zł, z czego 10 000,00zł dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedsięwzięcie obejmowało  najważniejszy historycznie obszar Turznicy z dzwonnicą i obeliskiem. W ramach inwestycji wykonano m.in.: remont i renowację dzwonnicy oraz obelisku poświęconemu mieszkańcom Turznicy poległym podczas I wojny światowej.

W rezultacie, dzięki realizacji inwestycji, przywrócone do świetności zostało historyczne centrum wsi, które stanowi istotną wartość w życiu społecznym mieszkańców. Miejsce to, usytuowane w centrum miejscowości stanowi element wnętrza krajobrazowego i  wyjątkową wartość historyczno-zabytkową.

Źródło: Gmina Ostróda

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.