ZESTAW STREET WORKOUT W STARYCH JABŁONKACH

ZESTAW STREET WORKOUT W STARYCH JABŁONKACH

W ramach konkursu „AKTYWNA WIEŚ WARMII, MAZUR I POWIŚLA” zakończyła się realizacja zadania inwestycyjnego w miejscowości Stare Jabłonki, polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej poprzez doposażenie w zestaw do street workout.

Wartość projektu wyniosła 12 500,00 zł, z czego  blisko 10 000,00zł dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Teren na którym została zlokalizowana inwestycja znajduje się w centrum miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej, Hotelu Anders oraz boiska sportowego.  Do tej pory działka ta została częściowo zagospodarowana poprzez postawienie wiaty rekreacyjnej wraz ze stołami i ławkami (rok 2015). W kolejnych latach w ramach funduszu sołeckiego na przedmiotowym terenie pod wiatą rekreacyjną ułożono kostkę betonową, a w sąsiedztwie wiaty  zamontowano stół do tenisa stołowego, urządzenie typu pająk oraz zasadzono aleję drzew –dawne odmiany jabłoni.

W rezultacie, dzięki realizacji zadania, została zagospodarowana kolejna część przestrzeni publicznej w  centrum miejscowości. Doposażony w zestaw do street workout teren stał się  ważnym elementem funkcjonowania Starych Jabłonek.

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.