REGULAMIN KONKURSU – BROWARIADA FESTIWAL PIWNY

REGULAMIN KONKURSU - BROWARIADA FESTIWAL PIWNY

I Informacje ogólne.

1.1.Organizatorem konkursu jest portal Ostrodanews.pl.

1.2. Do konkursu może przystąpić każdy, kto posiada swój prywatny profil na facebook’u.

1.3. Osoby, które wygrają powinny skontaktować się z portalem Ostróda News w ciągu 24 godzin od zakończenia konkursu, w celu ustalenia warunków odbioru nagrody.

1.4. W przypadku, gdy któryś z laureatów nie nawiąże kontaktu z portalem ostrodanews.pl w czasie określonym w niniejszym regulaminie, organizator dokona ponownego wyłonienia nowego laureata.

II Warunki konkursu

2.1. Konkurs zaczyna się w dniu 15.08.2017 o godzinie 18:30 i kończy w dniu 17.08.2017 o godzinie 20:00.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

o udostępnienie (PUBLICZNIE) na swojej tablicy postu z konkursem – będzie nam miło ;),
o polubienie postu konkursowego – będzie nam miło ?
o polubienie portalu Ostróda News na facebook’u,

2.3. Udział w konkursie równoznaczny jest akceptacją regulaminu.

2.4. Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

III Nagrody i zasady ich przyznawania

3.1 Nagrodami w konkursie są 3 pojedyncze zaproszenia na 2 dni Festiwalu Piwnego Browariada, który odbędzie się w dniach 19 – 20. 08.2017 na terenie Ostróda Expo Mazury. Zaproszenia należy po otrzymaniu wymienić w kasach biletowych na opaskę umożliwiającą wejście na 2 dni Festiwalu.

3.2. Nagrody zostaną przyznane 3 osobom, które spełnią warunki uczestnictwa w konkursie.

3.3. Jury w składzie redaktora naczelnego portalu Ostróda News dokona oceny wykonanych zadań przez uczestników oraz wybierze laureatów konkursu.

3.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu zakończenia konkursu, po godzinie 20:00.

3.5. Nazwiska osób, które wygrały zostaną opublikowane w terminie określonym w pkt. 3.4. pod postem konkursowym.

IV Postanowienia końcowe

4.1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

4.2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.

4.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.