REGULAMIN: TURNIEJ CZTERECH MIAST – MORĄG, BRANIEWO, ELBLĄG

REGULAMIN: TURNIEJ CZTERECH MIAST - MORĄG, BRANIEWO, ELBLĄG

I Informacje ogólne.

1.1.Organizatorem konkursu jest portal Ostrodanews.pl.

1.2. Do konkursu może przystąpić każdy, kto posiada swój prywatny profil na Facebook’u.

1.3. Osoba, która wygra powinna skontaktować się z portalem Ostróda News w celu ustalenia warunków odbioru nagrody (do 24 godzin od zakończenia konkursu).

1.4. W przypadku, gdy laureat nie nawiąże kontaktu z portalem ostrodanews.pl , organizator dokona ponownego wyłonienia nowego laureata.

II Warunki konkursu

2.1. Konkurs zaczyna się w dniu 09.07.2018 o godzinie 21:00 i kończy w dniu 11.06.2018 o godzinie 20:00.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

o udostępnienie (PUBLICZNIE) na swojej tablicy postu z konkursem – będzie nam miło 🙂
o polubienie postu konkursowego – będzie nam miło 🙂
o polubienie portalu Ostróda News na facebook’u, (będzie nam miło)

o napisaniu w komentarzu miasta, na który chciałbyś/chciałabyś wygrać bilet

2.3. Udział w konkursie równoznaczny jest akceptacją regulaminu.

2.4. Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2.4.a – Administratorem Danych Osobowych jest portal www.ostrodanews.pl, z siedzibą w Ostródzie.

2.4.b -Udział w konkursie równoznaczny jest z akceptacją Polityki Prywatności (http://www.ostrodanews.pl/polityka-prywatnosci/)

2.4.c – Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

2.4.d – Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

III Nagrody i zasady ich przyznawania

3.1 Nagrodami w konkursie są: 3 podwójne bilety VIP na koncert w Morągu (15.07.2018), 3 podwójne bilety VIP na koncert w Braniewie (29.07.2018), 3 podwójne bilety VIP na koncert w Elblągu.

3.1.a Bilety VIP na koncert w Morągu, z uwagi na bliski termin odbycia się imprezy, będą do odbioru tylko i wyłącznie w Ostrózie. Bilety na pozostałe koncerty w Elblągu i Braniewie, będą wysłane do laureatów pocztą.

3.2. Nagroda zostanie przyznana osobie, która spełniła warunki uczestnictwa w konkursie.

3.3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu zakończenia konkursu (lub na drugi dzień), po godzinie 20:00.

IV Postanowienia końcowe

4.1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

4.2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.

4.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.