BUDOWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W GMINIE OSTRÓDA

BUDOWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W GMINIE OSTRÓDA

W Gminie Ostróda we wrześniu i październiku 2019 roku dokonano odbioru n/w zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury komunalnej:

1. Budowa sieci wodociągowej Grabinek kol. za kwotę 220 170,01 zł. Wykonawcą w/w zadania było Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o.

W ramach zadania wykonano:
– sieć wodociągową,
– hydranty pożarowe.

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Gierłoż etap I za kwotę 1 489 510,88 zł w tym dofinansowanie z KOWR  Oddział Terenowy w Olsztynie w kwocie 310 000 zł. Wykonawcą w/w zadania było Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o.

W ramach zadania wykonano:
– sieć wodociągową,
– przyłącza wodociągowe,
– hydranty pożarowe,
– oczyszczalnię ścieków,
– kanalizację sanitarną grawitacyjną,
– kanalizację sanitarną tłoczną,
– przydomowe przepompownie ścieków,
– przyłącza kanalizacji sanitarnej.

3. Budowa infrastruktury komunalnej dla terenu zabudowy mieszkalno – usługowej na zachód od wsi Tyrowo – sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków etap I za kwotę 243 872,22 zł. Wykonawcą w/w zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o..

W ramach zadania wykonano:
– sieć wodociągową,
– hydranty pożarowe,
– zbiorczą przepompownię ścieków,
– sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej,
– sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

4. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Bednarki etap II za kwotę 247 030,26 zł. Wykonawcą w/w zadania było Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o.

W ramach zadania wykonano:
– oczyszczalnię ścieków,
– kanalizację sanitarną grawitacyjną,
– przyłącza kanalizacji sanitarnej.

 

Wykonawcy poszczególnych zadań wyłonieni zostali w drodze przetargu nieograniczonego.

źródło: Gmina Ostróda

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.