INFORMACJA O STYPENDIACH SZKOLNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MOPS

W TYM ROKU WZROSNĄ ZAPOMOGI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 realizował będzie zadanie w zakresie wsparcia w formie STYPENDIUM SZKOLNEGO.
Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego oraz oświadczeń o sytuacji rodziny ucznia można otrzymać w formie papierowej w siedzibie Ośrodka (Ostróda, ul.Olsztyńska 2)
w pokoju nr 101 oraz nr 105, w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) wybierając poniżej umieszczone odnośniki.

WYPEŁNIONE WNIOSKI ORAZ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINY UCZNIA (jedno oświadczenie niezależnie od liczby składanych przez daną osobę wniosków) wraz z innymi dokumentami WINNY ZOSTAĆ ZŁOŻONE siedzibie MOPS w Ostródzie w pokoju nr 101 w okresie od 2 do 15 WRZEŚNIA 2019 roku.

Link do wniosku w formacie pliku PDF
Link do oświadczenia w formacie pliku PDF

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.