KWALIFIKACJE WOJSKOWE 2020 W OSTRÓDZIE

OD JUTRA ROZPOCZYNA SIĘ KWALIFIKACJA WOJSKOWA W OSTRÓDZIE

Od 3 lutego 2020r do 5 marca 2020r. trwać będzie kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Ostródzkiego

Stawiennictwo do  Kwalifikacji Wojskowej dla mieszkańców m. Ostróda  odbędzie się od dnia 3 lutego 2020 r. do dnia 10 lutego 2020r.

Miejscem pracy Powiatowej Komisji lekarskiej w Ostródzie będzie Starostwo Powiatowe w Ostródzie, budynek Centrum Użyteczności Publicznej (s. 232,237,238) ul. Jana III Sobieskiego 9  w Ostródzie

Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r. do kwalifikacji wojskowej wezwani zostaną:

  • mężczyźni urodzeni w roku 2001;
  • mężczyźni urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  •  także osoby urodzone w latach 1999–2000, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, bądź upływa on po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja obejmie ponadto kobiety urodzone w latach 1996–2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Jest jeszcze jedna grupa osób podlegających kwalifikacji, a mianowicie osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2020 ROKU

 

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.