MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA W OSTRÓDZIE

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA W OSTRÓDZIE

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto corocznie obchodzone 5 grudnia. Jego historia zaczyna się od rezolucji z grudnia 1985 roku ustanowionej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Celem święta jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. To wolontariusze wspierają wszelkie inicjatywy pokojowe, niosą pomoc humanitarną i medyczną, monitorują przestrzeganie praw człowieka oraz wspierają swoimi działaniami organizacje pożytku publicznego. Również wiele inicjatyw lokalnych odbywa się dzięki zaangażowaniu i determinacji wolontariuszy.

Nie inaczej jest w Ostródzie. Nasze miasto szczyci się aktywną działalnością rodzimych wolontariuszy na wielu płaszczyznach. Zamysłem tegorocznych obchodów Święta jest rozpropagowanie idei Ostródzkiej Lodówki Społecznej – czyli inicjatywy, która rozpoczęła się w 2019 roku. Ostródzka Lodówka Społeczna mieści się przy ul. Olsztyńskiej 1 i to tam na co dzień każdy z nas może podzielić się odzieżą i żywnością z potrzebującymi. Obchody poprzedziła akcja informacyjna w ostródzkich szkołach, w których zapoznawano młodzież z zasadami funkcjonowania Lodówki.

Obchody Dnia Wolontariusza odbędą się właśnie przy Ostródzkiej Lodówce Społecznej 5 grudnia o godzinie 12.00. Po przywitaniu gości i okolicznościowych przemówieniach nastąpi symboliczne uzupełnienie Lodówki oraz poczęstunek ostródzkich wolontariuszy tortem. Obchody zakończą się projekcją filmu w sali kameralnej amfiteatru.

Program wydarzenia:

12.00 – przywitanie gości wraz z podziękowaniem wolontariuszom oraz ich opiekunom, okolicznościowe przemówienia Burmistrza Ostródy oraz opiekuna Ostródzkiej Lodówki Społecznej ks. Wojciecha Płoszka

12.15 – symboliczne uzupełnienie lodówki przez Wolontariuszy z ostródzkich szkół podstawowych

12.45-13.15 – tort dla wolontaruszy – hol przed salą kameralną

13.20-15.30 -projekcja filmu „Był sobie pies 2” – sala kameralna amfiteatru

Zakończenie obchodów ok. godz. 15.30

źródło: UM Ostróda

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.