MIŁOMŁYN. TRZEBA BĘDZIE UWAŻAĆ W LASACH. RUSZĄ ZBIOROWE POLOWANIA

MIŁOMŁYN. TRZEBA BĘDZIE UWAŻAĆ W LASACH. RUSZĄ ZBIOROWE POLOWANIA

Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn informuje, że we wszystkich sołectwach Gminy Miłomłyn w miesiącach październik 2019 r. – styczeń 2020 r. odbywać się będą polowania zbiorowe na zwierzynę łowną.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności na terenach leśnych i polnych. Mogą wystąpić na nich chwilowe ograniczenia swobodnego poruszania się drogami leśnymi i polnymi wynikające z zasad bezpieczeństwa prowadzenia polowań. Odpowiedzialnymi za organizację i prowadzenie polowań zbiorowych są właściwi terytorialnie dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich. Szczegółowe informacje o terminach i miejscach polowań znajdują się na stronie inernetowej gminy:  www.milomlyn.pl w zakładce Środowisko → Łowiectwo

 

 

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.