OSTRÓDA BĘDZIE MIAŁA NOWY ŻŁOBEK

OSTRÓDA BĘDZIE MIAŁA NOWY ŻŁOBEK

15. kwietnia br. Gmina Miejska Ostróda złożyła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie wniosek o dotację na utworzenie 64 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W roku 2019 planowane były dwa terminy naboru wniosków, jednak ogłoszenie drugiego nie było pewne. W związku z tym zapadła decyzja, by wniosek przygotować i złożyć już w pierwszym terminie – co ostatecznie zakończyło się sukcesem. I dobrze, bo ostatecznie drugiego naboru w 2019 roku nie będzie.

Przyjęto założenie, że na cele żłobka zostanie wykorzystany budynek Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki. Budynek musi spełniać rygorystyczne wymogi przeciwpożarowe i sanitarne. Obecnie trwają prace w tym zakresie.

Uczestnikami projektu będą rodzice/opiekunowie dzieci do lat 3, którym utworzenie żłobka pozwoli na powrót do pracy lub utrzymanie zatrudnienia.

11. lipca nastąpiło oficjalne podpisanie umowy między Burmistrzem Ostródy Zbigniewem Michalakiem i Skarbnikiem Miasta Ostróda Martą Bożęcką a Dyrektorem WUP w Olsztynie Zdzisławem Szczepkowskim. „Rocznie do żłobków kwalifikuje się ok. 900 ostródzkich maluchów, a dostępnych miejsc jest tylko 79. Dlatego jest to przedsięwzięcie priorytetowe. Chcemy, by ostródzianie mogli spokojnie pracować, nie martwiąc się o swoje dzieci. W projekcie duży nacisk położyliśmy na wyposażenie w pomoce i zabawki rozwijające zmysły i integrację sensoryczną dzieci. Rozwój w tym wieku jest ważny, dlatego nasz żłobek nie może być tylko zwykłym miejscem opieki. Jak mówi tytuł projektu – ma być dobrym początkiem.” – mówi Zbigniew Michalak Burmistrz Miasta Ostróda.

W ramach projektu zakupione zostanie całkowite wyposażenie, m.in. meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, wyposażenie gabinetu pielęgniarki, wyposażenie do rozwoju integracji sensorycznej, pralka, suszarka, sprzęt nagłaśniający, basen z podświetlanymi piłeczkami, wózki 4 i 6-osobowe, a także muzyczny i sensoryczny plac zabaw, w tym adaptacja terenu, nasadzenia, ławki.

Projekt sfinansuje również wynagrodzenia personelu, opłaty za media, bieżącą wymianę zabawek, pomocy i urządzeń, wynagrodzenia dyrekcji i kadry administracyjnej oraz inne rzeczy związane z prowadzeniem żłobka przez dwa lata.

Całkowita wartość projektu to 2 809 293,27zł, natomiast wkład własny samorządu miejskiego będzie wynosił jedynie 28 336 zł. To około po 14 000 zł w roku 2020 i 2021, co w kontekście całej wartości przedsięwzięcia stanowi niewielkie obciążenie dla budżetu Miasta. Opłaty standardowe ponoszone przez rodziców/opiekunów wyniosą łącznie 112 128 zł w ciągu dwóch lat.

Za przygotowanie projektu odpowiedzialny był Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Ostródzie.

Ciekawostki:

– w konkursie wymogi formalne spełniło 27 projektów, a dofinansowanie otrzymało 15

– projekt Ostródy w punktacji podstawowej (bez punktów strategicznych) otrzymał drugą najwyższą punktację

– projekt Ostródy otrzymał najwyższe dofinansowanie w konkursie

– Gmina Miejska Ostróda jest jedynym samorządem, który otrzymał dofinansowanie w konkursie

– to pierwszy od prawie 10-ciu lat, tak zwany projekt miękki (nieinwestycyjny), w którym Wnioskodawcą jest bezpośrednio i samodzielnie Gmina Miejska Ostróda i pierwszy o tak dużej wartości na działania o charakterze społecznym

– z informacji WUP wynika, że należy spodziewać się jeszcze jednego, prawdopodobnie ostatniego konkursu na żłobki w roku 2020; kolejne nabory odbędą się dopiero po wdrożeniu nowych środków unijnych.

źródło: Miasto Ostróda

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.