POWIAT. UWAGA NA SPRZEDAWCÓW ENERGII. NIE WYDAJĄ KOPII UMÓW

PUNKTY BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE OSTRÓDZKIM

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Ostródzie otrzymał liczne zgłoszenia konsumenckie o tym, że na terenie powiatu ostródzkiego przedstawiciele firm uprawnionych do sprzedaży energii elektrycznej i gazu odwiedzają konsumentów w ich domach i składają oferty zawarcia umowy.

Po zawarciu umowy nie pozostawiają jej kopii konsumentowi. Zawieranie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa jest zgodne z prawem.

Przedsiębiorca ma jednak obowiązek poinformować konsumenta między innymi o:

* swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą i numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo i numerze telefonu przedsiębiorstwa;
* głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
* opłatach oraz o sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za dostarczenie oraz jakichkolwiek innych kosztach,
* sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy a także wzorze formularza odstąpienia od umowy,

Przedsiębiorca ma również obowiązek wydać konsumentowi kopię zawartej umowy w formie pisemnej lub, jeżeli konsument wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku.

Od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość konsument może odstąpić w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Aby odstąpienie było skuteczne należy złożyć je sprzedawcy w formie pisemnej.

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.