PRZEDSTAWICIELE GMIN: OSTRÓDA, MIŁOMŁYN I ŁUKTA Z WIZYTĄ W GMINIE BRZEG DOLNY

PRZEDSTAWICIELE GMIN: OSTRÓDA, MIŁOMŁYN I ŁUKTA Z WIZYTĄ W GMINIE BRZEG DOLNY

W dniach 25-27 października przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, świetlic wiejskich oraz lokalnych władz z gmin Ostróda, Miłomłyn i Łukta odwiedzili gminę Brzeg Dolny w województwie dolnośląskim.

Wizyta odbyła się w ramach projektu „Modelowe Świetlice Wiejskie” współfinansowanego ze środków NIW-CRSO, Program FIO realizowanego przez Stowarzyszenie Teraz MY.
Powiat Ostródzki (Gmina Łukta, Ostróda i Miłomłyn) w Gminie Brzeg Dolny podpatrywał, inspirował się i zdobywał wiedzę by jeszcze lepiej funkcjonować i aktywizować lokalne środowiska i świetlice wiejskie. Inspiracją naszej wizyty był projekt Stowarzyszenia Propago, pn. „My w świetlicy” .

Wizytę rozpoczęto od zwiedzania Ścieżki Pszczelarskiej w Godzięcinie, z której historią i funkcjonowaniem zapoznał  Henryk Kamaszuk. Dzięki uprzejmości sołtysa Godzięcina Doroty Jaśkowskiej oraz prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Godzięcin „Wspólna Sprawa” – Mirosława Dawidowicza, w miejscowej świetlicy wiejskiej uczestniczono w prezentacji działań sołectwa i stowarzyszenia.

Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Brzegu Dolnymi oraz poznawanie historii miasta. Następnie w świetlicy w Grodzanowie, wysłuchano wystąpień Martyny Owczarz ze Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz, Andrzeja Borowiaka z Koła Gospodyń Wiejskich Jodłóweczki, Wioletty Krakowskiej ze Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „Kreda”, Katarzyny Dorosz ze Stowarzyszenia Integracji Społecznej Propago oraz Ireny Machlowiec ze Stowarzyszenia „Jezierzyca”, którzy opowiadali o działaniach swoich organizacji oraz wskazywali źródła finansowania tych działań. Ostatnim punktem sobotnich zajęć były warsztaty wyrobu naturalnych balsamów.

Drugi dzień wizyty rozpoczął się prelekcją Ireny Krukowskiej-Szopy z Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” z Legnicy o wioskach tematycznych i wykorzystaniu potencjału otaczającej nas natury. Część szkoleniową zakończył wykład Ewy Fury ze Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Grodzanów o funkcjonowaniu świetlicy wiejskiej w Grodzanowie, w której od 2014 roku regularnie odbywają się zajęcia z rękodzieła.

Wizyta zakończyła się zwiedzaniem przepięknego klasztoru cystersów w Lubiążu.

źródło: Urząd Gminy w Łukcie

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.