RADA MIEJSKA OBNIŻA PENSJĘ BURMISTRZOWI O POŁOWĘ

Na dzisiejszej sesji  radni wprowadzili do porządku obrad uchwałę o obniżeniu wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Ostróda Zbigniewa Michalaka. Skutkiem tej uchwały włodarz będzie zarabiał mniej o połowę.

Projekt uchwały podpisało kilkunastu radnych. Zdaniem radych miejskich burmistrz nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Radny Leszek Potorski przytaczał przykłady, takie jak słabe wykorzystanie środków zewnętrznych, które mogłyby zagrozić realizacji niektórych inwestycji, brak skutecznych działań w celu złagodzenia skutków pandemii. Przypomniano również burmistrzowi jedne z największych afer jakie wykręcił czyli utrudnianie prowadzenia działalności gospodarczej jednemu z przedsiębiorców (słynne barierki). Innym powodem, zdaniem rady miasta, było bezprawne odwołanie dyrektora centrum kultury w Ostródzie.

Zarzuty dotyczyły także polityki kadrowej, która zdaniem radnych była niezrozumiała, braku wizji rozwoju Ostródy. Rada Miejska wspomniała również o braku planu inwestycyjnego, a także o braku finansowania zewnętrznego i niepotrzebnych konfliktach na wielu płaszczyznach zwłaszcza ze Gminą Wiejską i Starostwem.

Uchwalono miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta Ostróda

 1. Wynagrodzenie zasadnicze 3600 zł
 2. Dodatek funkcyjny w kwocie 100 zł
 3. Dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, co daje kwotę 740 zł
 4. Dodatek za wieloletnią pracę 11% wynagrodzenia zasadniczego czyli 396 zł. Dodatek będzie wzrastał o 1 % z dniem pierwszego lutego każdego roku aż do uzyskania 20%.

Przed zmianą pobory Burmistrza na podstawie uchwały z 29 listopada 2018 roku wynosiły:

 1.  wynagrodzenie zasadnicze – 4800 zł
 2. dodatek funkcyjny w kwocie – 2100 zł
 3. dodatek specjalny w wysokości – 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego
  i dodatku funkcyjnego, co daje kwotę 2760 zł
 4. dodatek za wieloletnią pracę – 11 % wynagrodzenia zasadniczego, co dawało
  kwotę 528 zł. Dodatek będzie wzrastał o 1% z dniem 1 lutego w każdym następnym roku, aż
  do uzyskania 20%.

Zmiana dotychczasowego wynagrodzenia nastąpi z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres wypowiedzenia kończy się 30 listopada 2020 roku.

Za obniżeniem wynagrodzenia głosowało 13 radnych, 3 osoby były przeciw, 2 radnych wstrzymało się.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.