RADA WZYWA BURMISTRZA DO POROZUMIENIA Z WÓJTEM WS. KOMUNIKACJI PODMIEJSKIEJ

NA KONIEC 2018 ROKU DŁUG MIASTA OSTRÓDA PLANOWO WZROŚNIE DO 49MLN

Radni Miejscy wystosowali oficjalne stanowisko w sprawie wstrzymanych kursów podmiejskich.

Stanowisko Nr III/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dn.18.09.2019 r. w sprawie porozumienia z Gminą Wiejską Ostróda dotyczącego świadczenia usług komunikacji publicznej.

Rada Miejska w Ostródzie wyraża głębokie zaniepokojenie zerwaniem porozumienia dotyczącego świadczenia usług komunikacyjnych i wzywa Pana Burmistrza do rozpoczęcia ponownych negocjacji z Wójtem Gminy Ostróda oraz wypracowanie satysfakcjonującej dla obu stron treści umowy. Rada oczekuje, że w możliwie najkrótszym terminie autobusy komunikacji miejskiej powrócą na wcześniejsze trasy.

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.