SZPITAL PILNIE POSZUKUJE PEDIATRY-ORDYNATORA

NOWE OBLICZE OSTRÓDZKIEGO SZPITALA

Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie ogłosił konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A. wraz z pełnieniem funkcji ordynatora oddziału.

Usługi mają dotyczyć w szczególności:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrycznym  oraz Izbie Przyjęć w wymiarze:

a. 158 godzin w podstawowej ordynacji pracy Oddziału,

b. 81 godzin w dyżurowej ordynacji pracy Oddziału (w tym 48 godziny pracy w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta).

Wczorajsze doniesienia Gazety Ostródzkiej wskazują na fakt, że potrzeba zatrudniania pediatry jest bardzo pilna, ponieważ obecny ordynator odchodzi wraz z końcem października

 

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.