URZĄD PRACY POKRYJE KOSZTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

URZĄD PRACY POKRYJE KOSZTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Studia podyplomowe na koszt Urzędu Pracy? To możliwe, a w dodatku wcale nie trzeba być osobą bezrobotną. Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie może sfinansować studia i jeszcze wypłaci stypendium.

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych to forma pomocy, skierowana do osób z wyższym wykształceniem. Mogą z niej skorzystać zarówno osoby bezrobotne, jak i poszukujące pracy, które spełniają warunki artykułu 43 Ustawy o promocji zatrudnienia, czyli m.in. są pracownikami w wieku powyżej 45 roku życia, czy są obecnie w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Urząd pracy może sfinansować do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów, można również otrzymać stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.
Wnioski o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych wraz z kompletem dokumentów można składać bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie lub w Filii PUP w Morągu w godzinach pracy Urzędu lub przesłać listownie. Złożenie wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej honorowane będzie wyłącznie po zaopatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
Ustalenie zasadności sfinansowania kosztów studiów podyplomowych następuje po dokonaniu analizy przedstawionej przez wnioskodawcę oceny celowości udzielenia mu tej formy wsparcia w zestawieniu z diagnozą lokalnego rynku pracy. Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie pod adresem: http://ostroda.praca.gov.pl.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.