W WOJEWÓDZKIM OTWARTO JEDYNĄ W REGIONIE SALĘ HYBRYDOWĄ

W WOJEWÓDZKIM OTWARTO JEDYNĄ W REGIONIE SALĘ HYBRYDOWĄ

Otwarcie uczczono przecięciem wstęgi.


Goście obejrzeli następnie salę hybrydową, w której informacje na jej temat przekazywali: dyrektor Kierzkowska i dr Jerzy Górny, zastępca dyrektora ds. lecznictwa. Na pytania gości oraz przedstawicieli mediów odpowiadali też dr Grzegorz Wasilewski, kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, dr Piotr Malinowski, ordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Naczyniowej, dr Adam Kern, kierownik Pracowni Hemodynamiki i dr Anna Witt-Majchrzak, zastępca ordynatora Oddziału Kardiochirurgii, którzy następnie już w Sali audytoryjnej podczas multimedialnej prezentacji przedstawili najważniejsze informacje na temat możliwości, jakie daje sala hybrydowa.
Zgromadzonych tam gości (wśród nich Andrzeja Zakrzewskiego, dyrektora olsztyńskiego oddziału NFZ) oraz pracowników szpitala powitała Irena Kierzkowska, która podkreśliła, że sala hybrydowa pozwoli skuteczniej leczyć pacjentów z Olsztyna, regionu oraz całego kraju.

PIERWSZA NA WARMII I MAZURACH

Sala hybrydowa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie to pierwsza taka sala w województwie warmińsko-mazurskim, która jest bazą do realizacji wspólnych, jednoczasowych zabiegów (zabiegów hybrydowych) z zakresu kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz radiologii.
Możliwość przeprowadzania operacji w nowych zakresach zapewnia najwyższą jakość leczenia oraz bezpieczeństwo pacjentów. Dzięki harmonijnej i profesjonalnej współpracy między zespołami lekarzy wielu specjalności opieka nad pacjentem ma interdyscyplinarny charakter i eliminuje konieczność wykonywania wielu zabiegów, które zostają zastąpione jednym zabiegiem hybrydowym.

WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ LECZENIA

Sala hybrydowa to krótsza hospitalizacja, szybszy powrót do zdrowia oraz ograniczenie bólu i cierpienia pacjentów.
Modernizacja sali operacyjnej na potrzeby Sali Hybrydowej została sfinansowana z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Sprzęt do Sali Hybrydowej został zakupiony w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.