W ZGODZIE Z MAŁŻEŃSKĄ PRZYSIĘGĄ

W ZGODZIE Z MAŁŻEŃSKĄ PRZYSIĘGĄ

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”, tak tę drogę przemierza 11 par z Gminy Małdyty, które w tym roku obchodzą Jubileusz 50 i 60 – lecia pożycia małżeńskiego.

,, …Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest…”, słowa przewodnie tegorocznych obchodów Złotych i Diamentowych Godów zaczerpnięte z „Hymnu o miłości” w pełni oddają cel dorocznego spotkania, które odbyło się w dniu 5 lipca, w obecności Wójta Gminy Małdyty Marcina Krajewskiego, Kierownika GOPS w Małdytach Kamilli Wawrzyńczuk i Kierownika USC w Małdytach Moniki Kaca, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Małdytach.
Diamentowe czy Złote Gody to niezwykłe wydarzenie dla samych Jubilatów, ale też ich rodzin – dzieci, wnuków i prawnuków, którzy licznie towarzyszyli im w ich święcie.

To pół wieku wspólnej wędrówki przez życie, zmagania się z losem, problemami, troskami codzienności. To jednak też chwile szczęścia, radości, a przede wszystkim miłości, która przetrwała wiele prób.
Każda z par świętujących ten piękny jubileusz ma swoją wyjątkową i niepowtarzalną historię. Wasze małżeństwa – podkreślał Wójt – to dowód wzajemnej miłości i zrozumienia, to wspaniały wzór mądrego życia i przykład, że obowiązki, gdy dźwiga się razem, stają się lżejsze. Swoją niezłomną postawą, miłością i cierpliwością, wzajemnym poszanowaniem i wytrwałością dajecie Państwo świadectwo tego, jak ogromna siła tkwi w rodzinie, która nie poddaje się w trudnych momentach, nie cofa się w chwilach słabości, ale pokonuje je, stając się dzięki temu trwalsza.

Pary obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:
1. Czesława i Bolesław Bartold z Leśnicy,
2. Krystyna i Antoni Ćwikła z Koszajn,
3. Stanisława i Bronisław Kida z Dziśnit,
4. Barbara i Zbigniew Kucharscy z Małdyt,
5. Maria i Michał Kurenda z Jarnołtowa,
6. Stanisława i Feliks Osuch z Koszajn,
7. Janina i Tadeusz Strąk z Leśnicy,
8. Mirosława i Stanisław Wiśniewscy z Małdyt,
9. Dobrosława i Roman Wysoccy z Sambrodu.

Pary obchodzące jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego :
1. Henryka i Henryk Flak z Sambrodu,
2. Antonina i Manfred Urbańscy z Małdyt .

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, Wójt udekorował Jubilatów obchodzących Złote Gody medalami i wręczył im legitymacje. Nie zabrakło pamiątkowych dyplomów, kwiatów i prezentów. Czcigodni małżonkowie nie kryli wzruszenia, nie każdemu bowiem dana jest możliwość przeżycia wspólnie 50 czy 60 lat w małżeństwie oraz cieszenia się z wszystkiego, co zdołano zbudować we wspólnym życiu.

źródło: Gmina Małdyty

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.