WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM ORGANIZOWANYM PRZEZ GMINĘ OSTRÓDA

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM ORGANIZOWANYM PRZEZ GMINĘ OSTRÓDA

Zapraszamy mieszkańców i sympatyków gminy Ostróda do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Gmina Ostróda w obiektywie zimową porą”. Tematem przewodnim konkursu są krajobrazy i obiekty gminne w wersji zimowej. Obiekty, rośliny, zwierzęta, zjawiska atmosferyczne – wszystko jest dozwolone; ważne, aby było ukazane w wersji zimowej. Życzymy powodzenia!

Regulamin konkursu fotograficznego „Gmina Ostróda w obiektywie zimową porą”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Ostróda.
2. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Ostróda.
3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu
i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
4. Konkurs jest otwarty. Jego celem jest promocja gminy Ostróda oraz stworzenie możliwości
zaprezentowania się amatorom. W związku z powyższym uczestnik konkursu nie może być
profesjonalnym fotografem.
5. Konkurs trwa do 12 lutego 2021 roku.
6. Fundatorem nagrody jest Organizator.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs jest otwarty.
2. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie praw autorskich do przesłanych zdjęć.
3. Obiekty i krajobrazy widoczne na zgłoszonych do konkursu zdjęciach muszą znajdować się na terenie
Gminy Wiejskiej Ostróda oraz ukazane muszą być zgodnie z tematyką konkursu w wersji zimowej.
3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 fotografie.
4. Na konkurs można nadsyłać zdjęcia tradycyjne i w formacie elektronicznym w dwóch kategoriach:
• piękno przyrody i krajobrazu,
• obiekty i zabytki gminne,
5. Zdjęcia nie mogą być przetworzone w programie graficznym.
6. Zdjęcia tradycyjne należy nadsyłać na adres:
Urząd Gminy Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
(z dopiskiem na kopercie: „Gmina Ostróda w obiektywie zimową porą”)
Zdjęcia wykonane aparatami cyfrowymi (pliki w formacie jpg) prosimy wysyłać na adres:
promocja@gminaostroda.pl
Termin nadsyłania zdjęć upływa 12 lutego 2021r.
UWAGA: do fotografii należy dołączyć następujące informacje:
a) imię i nazwisko autora zdjęć
b) telefon kontaktowy, adres email
c) krótkie opisy zdjęć (co na nich widnieje, gdzie i kiedy zostały wykonane)
d) deklaracja o treści: „Niniejszym deklaruję, że nie jestem profesjonalnym fotografem, pracownikiem
studia fotograficznego, ani fotoreporterem pracującym dla mediów”

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Wszystkie nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję konkursową pod kątem poprawności
technicznej, wykonanego zdjęcia, kreatywności oraz wizji artystycznej, jednak z naciskiem na
charakterystyczne i rozpoznawalne elementy dla Gminy Ostróda.
2. Komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze zdjęcia w dwóch kategoriach: piękno przyrody
i krajobrazu oraz obiekty i zabytki gminne. Wybrane prace zostaną zamieszczone
w materiałach promocyjnych Gminy Ostróda oraz w specjalnej galerii na stronie internetowej gminy,
a ich autorzy otrzymają nagrody i dyplomy.

PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ

1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie
do promocji Gminy Ostróda. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii
zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich
w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępna jest pod adresem:
http://bip.gminaostroda.pl/urzad-gminy-ochrona-danych-osobowych
3. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Urzędu Gminy Ostróda.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.