ZAGRANICZNI GOŚCIE NA KANALE ELBLĄSKIM

ZAGRANICZNI GOŚCIE NA KANALE ELBLĄSKIM

Jest szansa, że doroczna konferencja World Canals Conference w 2022 r. odbędzie się w Polsce.

Przedstawiciele Inland Waterways International, organizacji międzynarodowej, zrzeszającej podmioty działające na rzecz promocji śródlądowych dróg wodnych zwiedzali pochylnie Kanału Elbląskiego. Tutaj i na Kanale Bydgoskim szukają inspiracji do tematu dorocznej konferencji World Canals Conference w 2022 r. Jaki zapadnie werdykt, gdzie odbędzie się konferencja, dowiemy się za rok, podczas konferencji w Lipsku.

Od Kanału do Kanału

Kanał Elbląski odwiedzili miłośnicy Kanału Finow.  W sobotę, 20 lipca, pochylniami Kanału Elbląskiego przepłynął statek z grupą działaczy przedstawicieli niemieckiego stowarzyszenia Unser Finovkanal, zrzeszającego osoby działające na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego Kanału Finow, łączącego Odrę z Hawelą. Niemieccy goście występowali też w roli reprezentantów Inland Waterways International, organizacji międzynarodowej, zrzeszającej podmioty działające na rzecz promocji śródlądowych dróg wodnych. Wizyta służy m.in. wymianie doświadczeń w propagowaniu zabytków hydrotechnicznych i znalezieniu tematu na doroczną konferencję World Canals Conference w 2022 r.

Delegatów IWI, po obiektach Kanału Elbląskiego, niedostępnych na co dzień dla zwiedzających, oprowadzali pracownicy Wód Polskich.

Wody Polskie, kosztem 2 mln zł każdego roku, udostępniają Kanał Elbląski tysiącom turystów oraz wielu przedsiębiorstwom turystycznym, dla których obiekt ten jest cennym produktem w ofercie.

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.