PRZETARG NA PÓŁNOCNĄ OBWODNICĘ OLSZTYNA

KOLEJNA PRÓBA WYŁONIENIA WYKONAWCÓW PÓŁNOCNEJ OBWODNICY OLSZTYNA

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ponowne ogłoszenie o przetargu na wykonanie studium korytarzowego oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51. Ogłoszenie ukazało się również na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdują się szczegółowe informacje na temat […]

RUSZA SIĘ TEMAT OBWODNICY SZCZYTNA

RUSZA SIĘ TEMAT OBWODNICY SZCZYTNA

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wysłano ogłoszenie o przetargu na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57, 58. Planowana data ogłoszenia przetargu na roboty budowlane w systemie „Projektuj i buduj” to III kwartał 2024 r.