RADA GMINY OSTRÓDA UDZIELIŁA WÓJTOWI JEDNOGŁOŚNEGO ABSOLUTORIUM

RADA GMINY OSTRÓDA UDZIELIŁA WÓJTOWI JEDNOGŁOŚNEGO ABSOLUTORIUM

W sali konferencyjnej Hotelu Sajmino w Kajkowie odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023, podczas której rozpatrzony został Raport o stanie Gminy Ostróda za 2019 r., a także Rada Gminy Ostróda udzieliła jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Fijasowi w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za […]

CIEKAWE MIEJSCA: DWÓR W KLONOWIE

CIEKAWE MIEJSCA: DWÓR W KLONOWIE

Dwór wzniesiony został w 1873 r. i w późniejszym czasie rozbudowywany z zachowaniem stylu italianiuzującego. Założony na rzucie prostokąta, w części głównej dwukondygnacyjny. Usytuowany jest na wzniesieniu w środkowym punkcie założenia, od wschodu i południa okala go rozległy park z pięknym starodrzewiem. Częściowo zachowało się oddzielone od pałacu zielenią podwórze gospodarcze, w którym architekturą wyróżnia się […]

ANDRZEJ DOWGIAŁŁO I HENRYK ORFINGER - HONOROWI OBYWATELE GMINY OSTRÓDA

ANDRZEJ DOWGIAŁŁO I HENRYK ORFINGER – HONOROWI OBYWATELE GMINY OSTRÓDA

Podczas XXI Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 w uznaniu zasług dla branży turystycznej i społeczności Gminy Ostróda nadany został tytuł HONOROWEGO OBYWATELA GMINY OSTRÓDA Panu Henrykowi Orfingerowi oraz Panu Andrzejowi Dowgiałło. Akt Nadania wręczył Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Przewodniczący Rady Gminy Janusz Sadowski.