TRZY WŁAMANIA DO SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH

GROZIŁ SWOJE PARTNERCE

Groźba karalna to przestępstwo, które polega na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby jej najbliższej. 31-letni mieszkaniec Ostródy od kilku miesięcy o różnych porach dnia wysyłał na telefon komórkowy partnerki obraźliwe smsy, jak również te z pogróżkami.