PIENIĄDZE NA DOPOSAŻENIE LOKALNYCH OSP

PIENIĄDZE NA DOPOSAŻENIE LOKALNYCH OSP

Osiem Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ostróda zostało zakwalifikowanych do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w konkursie „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” – Mały Strażak na łączną kwotę 169 303, 44 zł.

GRUPA TEATRALNA ''AMOŻE'' Z SAMBOROWA NA I MIEJSCU RYPIŃSKIEJ WIOSNY TEATRALNEJ

GRUPA TEATRALNA ”AMOŻE” Z SAMBOROWA NA I MIEJSCU RYPIŃSKIEJ WIOSNY TEATRALNEJ

W dniach od 16 do 18 maja br. w Rypińskim Domu Kultury zakwitała po raz 45 Rypińska Wiosna Teatralna. Podczas ogólnopolskiego konkursu zaprezentowało się 20 amatorskich grup teatralnych m.in. z Bydgoszczy, Włocławka, Warszawy, Katowic, Lubawy, Ostródy, Rypina i wielu innych miejscowości. Tegoroczne spektakle oceniało jury, w którym zasiedli: Barbara Rogalska – aktorka Baju Pomorskiego w […]