UCZNIOWIE WRACAJĄ DO SZKÓŁ: NAUKA ZDALNA WG POLAKÓW

UCZNIOWIE WRACAJĄ DO SZKÓŁ: NAUKA ZDALNA WG POLAKÓW

Od marca uczniowie odbywali lekcje online, natomiast od 1 września, zgodnie z zapowiedziami rządu, tryb nauczania ma być dostosowywany do panującej sytuacji epidemiologicznej. Większość dzieci wróci do szkół, jednak w przypadku pogorszenia się sytuacji w danym regionie nauka może odbywać się też online lub w trybie mieszanym. Jak dotychczasowe doświadczenia związane z nauką zdalną oceniają Polacy?

SEBASTIAN RADZIMIŃSKI NA KONFERENCJI KLIMATYCZNEJ W GDAŃSKU

SEBASTIAN RADZIMIŃSKI NA KONFERENCJI KLIMATYCZNEJ W GDAŃSKU

29 września 2019 r. przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petőfi w Ostródzie: Dorota Michowska- nauczycielka, opiekunka Klubu Młodego Obywatela oraz Sebastian Radzimiński- uczeń klasy II THO, wzięli udział w konferencji pod hasłem „Solidarność XXI wieku: solidarność klimatyczna”. W Europejskim Centrum Solidarności reprezentowali działania podejmowane przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

MŁODZIEŻ Z EKONOMIKA NA SPOTKANIU AUTORSKIM Z WALDEMAREM MIERZWĄ

MŁODZIEŻ Z EKONOMIKA NA SPOTKANIU AUTORSKIM Z WALDEMAREM MIERZWĄ

26 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostródzie odbyło się spotkanie autorskie oraz wykład historyczny pod tytułem „”Zrozumieć Mazury”. Tytuł wykładu był jednocześnie tytułem najnowszej książki W. Mierzwy. Młodzież z Internatu ZSZ im. S. Petőfi wzięła udział w tymże spotkaniu, które ucieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.