UTRZYMANIE ZIELENI W PASACH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU

UTRZYMANIE ZIELENI W PASACH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU

W Starostwie Powiatowym w Ostródzie, 12 października 2021 r., podpisano umowę na „Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego”, która stanowi integralną część projektu pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego”, na który Powiat Ostródzki pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego […]