FERIE W MUNDURZE

FERIE W MUNDURZE

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej przygotowała projekt „Ferie w mundurze”, dzięki któremu uczniowie i studenci odbędą szkolenia podstawowe nie rezygnując z dotychczasowych obowiązków.

Przełom stycznia i lutego to okres międzysemestralnej przerwy w nauce. W 2019 roku, 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, postanowiła zorganizować specjalne edycje szkoleń podstawowych.

Szkolenie wojskowe organizowane podczas ferii zimowych to zupełnie nowa oferta 4 Warmińsko-Mazurskiej Obrony Terytorialnej, która jest kierowana przede wszystkim do uczniów szkół średnich i studentów.

Jak zaznacza dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła – „Istotą zarządzania służbą żołnierzy OT w formacji jest jak najlepsze zbalansowanie służby wojskowej z życiem osobistym i zawodowym. Ta zasada dotyczy również uczniów i studentów. Naszym celem jest rozwijanie zdobywanych w szkołach i uczelniach kompetencji. Wzrost liczby żołnierzy i kandydatów do służby będących  uczniami szkół średnich, a także studentów jest faktem, którego nie zamierzamy ignorować”.

Szkolenia w ramach projektu „Ferie w mundurze” odbędą się w województwa warmińsko-mazurskiego w dwóch terminach. Od 19 stycznia do 3 lutego oraz od 2 lutego do 17 lutego.

Dopasowanie terminu szkoleń do przerw w nauce nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w Wojskach Obrony Terytorialnej. Szesnastodniowe szkolenie podstawowe ochotnicy zrealizują podczas ferii zimowych, ich zwieńczeniem będzie uroczysta przysięga wojskowa. To jednak dopiero początek drogi. Cały cykl szkolenia żołnierzy WOT trwa 3 lata i jest podzielony na trzy etapy: na szkolenie indywidualne (pierwszy rok), specjalistyczne (drugi rok) i zgrywające (trzeci rok). W tym czasie żołnierze OT szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych, organizowanych najczęściej w dni wolne od pracy i nauki w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu. W każdym roku żołnierz OT uczestniczy w dwutygodniowym szkoleniu zintegrowanym, prowadzonym najczęściej w warunkach poligonowych.

Wszyscy, którzy chcą wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej powinni zgłosić się do Wojskowych Komend Uzupełnień. Od kilku dni wniosek o powołanie do służby można też złożyć elektronicznie przez platformę ePUAP.

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej pełni służbę ponad 17 tysięcy żołnierzy, w tym ponad 1,5 tysiąca na Warmii i Mazurach. Misją formacji jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.