IŁAWA: PRACA W DZIALE INWESTYCYJNYM

IŁAWA: PRACA W DZIALE INWESTYCYJNYM

Praca w Wydziale Inwestycyjnym!

Urząd Miasta w Iławie ogłosił nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Planowania, Inwestycji i Monitoringu. Czas składania dokumentów jest do 2 września br!

Jakie wymagania powinien spełniać kandydat?

Wśród wymagań niezbędnych są m.in. obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie – wyższe oraz minimum 3-letni staż pracy. Wśród wymagań dodatkowych znajdują się m.in.: znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw: Prawo budowlane, Ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także doświadczenie zawodowe.

Jaki jest zakres obowiązków?

Do podstawowych obowiązków służbowych inspektora w Wydziale PIM należeć będą m.in.:

  • Udział w przygotowywaniu dokumentów strategicznych, planistycznych
  • Wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy;
  • Pozyskiwanie i analiza informacji w zakresie możliwości realizacji projektów w formule PPP, inicjowanie działań inwestycyjnych w ramach PPP.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Inspektor – Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława do 2 września 2021r. do godziny 14: 30 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta!).

Szczegółowe informacje o wymaganiach, niezbędnych dokumentach i zakresie odpowiedzialności pracownika na stanowisko inspektora Wydziału PIM znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Iławy https://bip.umilawa.pl/wakaty/6/100/Inspektor/

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.