W POLSCE LICZBA ZATRUDNIONYCH OBCOKRAJOWCÓW WCIĄŻ ROŚNIE

W POLSCE LICZBA ZATRUDNIONYCH OBCOKRAJOWCÓW WCIĄŻ ROŚNIE

Liczba zatrudnionych w Polsce cudzoziemców stale rośnie, jest ich już prawie 570 tys., z czego aż 17839 osób podlega do ubezpieczeń w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W 2016 roku zgłoszonych w ZUS było tylko  ok. 294 tys. zatrudnionych cudzoziemców.

Na koniec 2018r. w naszym województwie było 7900 obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczeń. Najliczniejszą grupą, która decyduje się na pracę w Polsce cały czas są obywatele Ukrainy. W Elblągu zatrudnionych Ukraińców jest 1641, z czego 1623 ma zawarte umowy o pracę a 18 zdecydowało się na prowadzenie własnego biznesu. Kolejną grupę dominującą pod względem liczebności stanowią Białorusini. Jest ich 146, z czego 5 osób prowadzi działalność gospodarczą. Trzecią grupę stanowią obywatele Rosji, których  jest 38 a 10 zdecydowało się na własną działalność. Całkiem sporą grupą są osoby pochodzące z Gruzji -jest ich 44 oraz z Mołdawii- 29. Najbardziej atrakcyjnymi miastami do osiedlenia dla obcokrajowców jest Warszawa, Kraków, Gdańsk i Wrocław.

 Składki odprowadzane za obywateli innych państw zasilają budżet naszego państwa. Zasady zatrudnienia obcokrajowca są takie same jak każdego obywatela. Wysokość odprowadzanych składek również jest taka sama, zarówno w przypadku zatrudnienia na umowę czy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Wpłacane środki trafiają do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego dokonywane są wypłaty emerytur i rent. Legalne zatrudnienie pracownika innej narodowości ma duży wpływ na Polski system emerytalno-rentowy.

Legalna praca jest zapewnieniem systematycznego i uczciwego wynagrodzenia za pracę. Od wynagrodzenia odprowadzane są składki i gromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym, z którego w przyszłości wypłacana będzie emerytura. Okresy zatrudnienia w różnych państwach będą łączone zgodnie z zasadami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jeżeli nie ma umowy międzynarodowej, pracownicy obcych narodowości mogą ubiegać się o świadczenie emerytalne w każdym kraju osobno, pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w ustawodawstwach tych państw. Liczba cudzoziemców pracujących w naszym kraju rośnie. Obcokrajowiec, który pracuje w Polsce podlega ubezpieczeniom społecznym (wyjątkiem jest sytuacja, gdy wyklucza to umowa między Polską a krajem macierzystym pracownika.

Cudzoziemiec za którego odprowadzane są składki ma prawo do bezpłatnej opieki lekarskiej, a także wypłaty renty i zasiłków (chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich czy świadczenia rehabilitacyjnego), a w przypadku zgonu również do zasiłku pogrzebowego.

Coraz większa świadomość obcokrajowców powoduje, że skala nielegalnego zatrudnienia zmniejsza się. Każdy pracownik powinien pomyśleć o tym co może zdarzyć się jutro i o swojej emeryturze a także nie decydować się na wykonywanie pracy bez podpisanej umowy i zaplecza finansowego, które mu przysługuje w przypadku zdarzenia losowego. Państwowa Inspekcja Pracy razem z Zakładem ubezpieczeń Społecznych prowadzą w tym zakresie kampanię.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.