LOKALNIE: DOMOWY OPRAWCA W RĘKACH POLICJI

Do policyjnego aresztu trafił mężczyzna, który znęcał się nad osobami najbliższymi. Zatrzymany przez ostródzkich policjantów to 52-letni mężczyzna.

Przemoc w rodzinie to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się umyślne działania lub zaniechania naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, zwłaszcza narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Ofiarami przemocy w rodzinie mogą być współmałżonkowie, partnerzy w związkach nieformalnych, dzieci, osoby starsze lub osoby niepełnosprawne.

W piątek (10.03.2023r.) mieszkaniec naszego powiatu, który stosowali przemoc wobec swoich najbliższych usłyszał prokuratorskie zarzuty.

Wobec 52-latka prokurator zastosował dozór policji z jednoczesnym obowiązkiem stawiennictwa dwa razy w tygodniu w ostródzkiej jednostce policji, nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi.

Ze swojego zachowania mężczyzna będzie tłumaczył się przed sądem.

Dyspozycja Art. 207 kodeksu karnego przedstawia się następująco:

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.