OSTRÓDA: TYMCZASOWY ARESZT DLA SPRAWCY PRZEMOCY DOMOWEJ

Kilka najbliższych miesięcy w areszcie spędzi 34-letni mieszkaniec gminy Łukta, który znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną.

Zdesperowana zachowaniem męża kobieta zdecydował się przerwać milczenie i o nagannym zachowaniu męża powiadomiła policjantów. Mężczyzna usłyszał już zarzut znęcania nad rodziną a zebrany w sprawie materiał dowodowy dał podstawy do tego, żeby policjanci razem z prokuratorem zawnioskowali o areszt dla sprawcy przemocy domowej.

W nocy, w minioną sobotę (03.08.2019r.) do policyjnej celi trafił 34-letni mieszkaniec gminy Łukta. Mężczyzna od dłuższego czasu nadużywał alkoholu i będąc pod jego wpływem znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną. Poniżał kobietę, upokarzał ją i wyzywał. Groził również kobiecie ora nękał ją telefonami i wiadomościami sms. Nie brakowała tam też uderzeń, szarpania, pchnięć i wyganiania z domu. Kobieta przez długi okres czasu próbowała sama radzić sobie z agresywnym mężem. W ostatnim jednak czasie jego naganne zachowanie nasiliło się. 34-latek usłyszał zarzut znęcania się nad żoną. Zebrany w sprawie materiał dowodowy dał podstawy do tego aby policjanci razem z prokuratorem zawnioskowali o zastosowanie wobec sprawcy przemocy domowej środka zapobiegawczego w postaci 3 miesięcznego aresztu. Sąd wczoraj (06.08.2019r.) przychylił się do tego wniosku i mężczyzna najbliższe miesiące spędzi za kratkami.

Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

 

Przypomnijmy !

W sytuacjach, w których istnieje podejrzenie przemocy w rodzinie zasadnym jest objęcie rodziny procedurą Niebieskiej Karty. Niebieską Kartę mogą wszcząć policjanci, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia. To właśnie te wszystkie podmioty współpracują razem realizując zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy w Zespołach Interdyscyplinarnych i Grupach Roboczych. W sytuacji wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” przez przedstawiciela jednego z pięciu uprawnionych z mocy ustawy do tego podmiotów kopia formularza pozostaje u wszczynającego, oryginał zostaje przekazany w ciągu 7 dni do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Przewodniczący Zespołu po otrzymaniu „Niebieskiej Karty” w ciągu 3 dni zobowiązany jest przekazać ją członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej. Grupa robocza, w skład której wchodzą przedstawiciele policji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych ustala termin spotkania i w pierwszej kolejności na spotkanie zaprasza osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Niestawiennictwo ofiary przemocy na spotkanie grupy nie wstrzymuje prac grupy lub zespołu. Następnie ustalane jest kolejne spotkanie grupy, na które zapraszana jest osoba wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. O sytuacji małoletnich ofiar przemocy zostaje poinformowany sąd rodzinny.

Zakończenie procedury możliwe jest jedynie w przypadku ustania przemocy w rodzinie, po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowania działań.

Co grozi sprawcy?

Przepisy prawne pozwalając policji, prokuraturze i sądowi na szybką reakcję wobec sprawcy znęcania i przemocy w rodzinie.

► interwencja Policji lub zatrzymanie połączone ze stosowaniem środków zapobiegawczych;

► zastosowanie licznych zakazów, w tym zbliżania się lub kontaktowania z osobami pokrzywdzonymi;

► nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania, bez względu na to czyją jest własnością, na podstawie decyzji prokuratora lub orzeczenia sądu;

► zasądzenie odszkodowania, zadośćuczynienia bądź nawiązki na rzecz osoby pokrzywdzonej;

► ograniczenie bądź nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi i ograniczenie z nimi kontaktów, jeżeli przemoc była stosowana także wobec nich;

► w razie uprzedniego skazania na karę z warunkowym zawieszeniem – natychmiastowe zarządzenie jej wykonania.

Gdzie szukać pomocy ?

Porady oraz pomocy w sytuacjach przemocowych udzielają na bieżąco przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia a także policjanci.

W Ostródzie dodatkowo mieszkańcy miasta mogą skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego, które udzielane jest w budynku dworca PKP, ul. Słowackiego 13A, II piętro, pokój nr 8.

Poradnictwo prawne odbywać się będzie w godzinach 8:30-14:30 w dniach:

– 09.08.2019r., 06.09.2019r., 04.10.2019r., 15.11.2019r., 06.12.2019r.

Poradnictwo psychologiczne w godzinach 12:00-18:00 w dniach:

12.08.2019r., 16.09.2019r., 14.10.2019r., 18.11.2019r., 09.12.2019r.

(ak)

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.