JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO OSTRÓDZKICH PRZEDSZKOLI?

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda odbędzie się w terminie od 2 do 16 kwietnia 2024 roku. W tym celu został udostępniony system teleinformatyczny „Nabór” dostępny na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/ostroda. Możliwość wypełnienia i przesłania wniosku rekrutacyjnego zostanie uruchomiona automatycznie w wymienionym terminie.