NOWA KOMENDA POWIATOWEJ POLICJI POWSTANIE NA UL. GIZEWIUSZA

Wczoraj w Kancelarii Notarialnej Notariusza Dominika Malarskiego Burmistrz Miasta Ostródy Zbigniew Michalak podpisał akt notarialny dotyczący przekazania działki przy ul. Gustawa Gizewiusza o powierzchni 1,2833 ha na rzecz Skarbu Państwa – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie reprezentowanego przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego – insp. Jana Markowskiego.