POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ŻOŁNIERZY Z HARCERZAMI

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ŻOŁNIERZY Z HARCERZAMI

Celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy żołnierzami, a harcerzami w taki sposób, aby – wzajemnie się wspierając – lepiej wypełniać misje, jakie stoją przed naszymi organizacjami. Misje, których wspólną ideą jest wychowanie odpowiednio młodego człowieka i ukształtowanie żołnierza, świadomego obrońcy Rzeczpospolitej. Wspólnie kultywować wartości patriotyczne, a także upowszechniać działania oparte na wolontariacie. – powiedział Dowódca Brygady […]