STRAŻNICY LEŚNI ZE STARYCH JABŁONEK DOSKONALILI UMIEJĘTNOŚCI STRZELECKIE

STRAŻNICY LEŚNI ZE STARYCH JABŁONEK DOSKONALILI UMIEJĘTNOŚCI STRZELECKIE

W jesiennych barwach na strzelnicy Ligii Obrony Kraju w Olsztynie zakończyło się strzeleckie szkolenie doskonalące dla pracowników Straży Leśnej z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Założeniem zajęć, które odbyły się 30 czerwca 2020 roku było doskonalenie i sprawdzenie umiejętności strzeleckich, przypomnienie zasad bezpiecznego obchodzenia i posługiwania się bronią służbową oraz odbycie kontrolnego strzelania.