WYBIORĄ NOWEGO DYREKTORA MUZEUM W OSTRÓDZIE

W związku z zakończeniem w dniu 17 listopada 2019 r. stosunku pracy dotychczasowego Dyrektora Muzeum w Ostródzie Marka Jankowskiego zachodzi potrzeba powołania nowego dyrektora tej samorządowej instytucji kultury. Za wskazane uznano, aby powołanie dyrektora instytucji odbyło się w ramach konkursu.

Termin i miejsce złożenia ofert:

Oferty kandydatów zawierające wszystkie dokumenty wskazane w pkt 5 należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją:
„Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum w Ostródzie” w Urzędzie Miejskim w Ostródzie w Punkcie Obsługi Interesanta, pokój nr 219 lub przesłać na wyżej wymieniony adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2019 roku do godz. 15.30. O terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta Ostróda powołał Komisję Konkursową.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I Etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym i analiza przedstawionych przez kandydatów programów działania i rozwoju Muzeum w Ostródzie na najbliższe 5 lat; etap bez udziału kandydatów.
II Etap: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi przez Komisję kandydatami i rekomendacja kandydata Burmistrzowi Miasta Ostróda.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu na każdym jego etapie.

Skład Komisji:
1)Agnieszka Majewska – Pawełko– Zastępca Burmistrza – Przewodnicząca Komisji
2) Dorota Szczurowska – Sekretarz Miasta – Wiceprzewodnicząca Komisji
3) Malwina Gudaczewska – Zastępca Skarbnika – członek
4) Bożena Ratajczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – członek
5) Ewa Legucka – Inspektor ds. kadr – członek

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.